Bestilling/Booking/Forespørgsler

 
 
 
 
 

Handelsbetingelser

Hvis du har en forespørgsel og/el. vil foretage en booking, så skriv en besked i kontaktformular og jeg vil hurtigst muligt vende tilbage til dig.

Når vi sammen har indgået en aftale til det pågældende arrangement gennem dialog, vil jeg bede om de nødvendige oplysninger til afsendelse af korrekt fakturering og du vil herefter modtage en faktura på 10% af den samlede aftalte pris. Denne er til straks betaling og vores aftale er først bindende når disse er modtaget af

Q Dining by Joel Jensen

Betaling af de 10 % er et depositum som er "ikke-refunderbart". Dette sikrer begge parter at aftale er indgået og depositum vil kun blive eftergivet i tilfælde af aflysning fra min side eller i situationer af force majeure.

Når depositum er modtaget vil du modtage en endelig faktura som er blevet fratrukket de 10% og dette vil fremgå tydeligt på faktura. 

Restbetalingen vil være til betaling senest på samme dato som arrangementet afholdes.

Op til 7 dage før arrangementet kan der justeres i antallet af deltagere uden ændring i kuvertpris.

Dog vil jeg forbeholde mig retten til at aflyse min forpligtelse hvis antallet ændres mere end 35 procent.

Aflysning eller markant ændring i arrangementet fra kundens side som ikke er indenfor de 7 dage før, vil blive opkrævet 100 % af aftalte pris.